Linde uppdragsservice

Senast uppdaterad den 30 april, 2020

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en oviktig faktor, för trevnadens, ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras på grund af det oförstånd med hvilket kaster, formbräden och regaler tillverkas och försäljas Kaster som äro dåligt hopkomna och af otillräckligt.


Ordförande: Förnamn Efternamn, tel: xxxx-xxx xx / xxx-xxx xx xx
Sekreterare: Förnamn Efternamn, tel: xxxx-xxx xx / xxx-xxx xx xx
Kassör: Förnamn Efternamn, tel: xxxx-xxx xx / xxx-xxx xx xx
Adress: Föreningsnamn/Företagsnamn, Gatunamn nummer, post nummer ort
Tel: xxxx-xxx xx / xxx-xxx xx xx
E-post: namn@domän
Hemsida: http://hemsida
Org.Nr: xx xx xx -xxxx
PostGiro: xx xx xx-x