Lindefallet

Senast uppdaterad den 15 juni, 2020

Lindefallet–Bölan

Lindefallet eller Bölan är ett samhälle i Enångers socken längs gamla Europavägen och riksvägen mellan Söderhamn och Hudiksvall.

Bölan är Lindefallet
Orten Lindefallet heter lokalt ”Bölan”. Båda namnen omfattar i dag de äldre benämningarna, Västra Bölan (Oppebyn), Östra Bölan (Utebyn) och bebyggelsen runt Bässesjön, nordväst om byns centrum.

Namnet Bölan kommer troligen från fornsvenskans ”boland”, ungefär nybyggarland. Formen ”bö” anger pluralis, ”flera boländer”.

Gränsen mellan östra och västra Bölan följer i stort gamla landsvägen – den som föregick gamla E 4:an – genom Lindefallet. Den ännu äldre ridvägen som delade byn kallades Nordanstigen redan på 1300-talet.

Lindefallet resultat av namntävling
Byn fick sitt namn efter en namntävling på 1930-talet, då byborna fick välja mellan tre nya namn. Bakgrunden var att det fanns för många byar med namnet Bölan i Sverige.

När Ostkustbanan kom till byn, krävde Statens järnvägar (SJ) att stationen skulle ha ett annat namn än Bölan och gav den till en början namnet Långvind, vilket ledde till sammanblandningar. Genom järnvägsstationen blev omvärldens namn på byn Lindefallet. Så småningom tog andra myndigheter upp detta, vilket gjorde Lindefallet till telefonanrop, postanstalt och ortnamn via vägskyltning.

Ungefär sju kilometer väster om byn finns ett unikt bestånd av skogslind och andra för Norrland sällsynta växter. Lindarna fick ge namn åt samhället. Men byborna talar fortfarande ofta om sin by som Bölan.

Hudiksvalls mest aktiva by
Lindefallet är en mycket aktiv by. Lindefallets drygt 200 invånare har en framåtanda som få byar i Sverige kan visa upp. Detta gör att Lindefallet utan tvekan kan kalla sig för Hudiksvalls mest aktiva by,

Lindefallets framåtanda var tydlig när Hudiksvall fick ett kommuntäckande bredbandsnät i början av 2000-talet. Som enda by fick Lindefallet fiberoptiskt bredband till alla hushåll och företag som ville ha det. Lindefallsborna stod själva för den lokala mobiliseringen och en stor del av bredbandsgrävningen.

Både ”Folkrörelserådet – Hela Sverige ska leva”, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF), Tillväxtverket och andra har använt Lindefallet som bra exempel (”best practice”) på lokalt arbete för utbyggnad av bredband med optofiber. Lindefallet har varit representerat i både Sverige och i EU i olika bredbandssammanhang.

Stark självkänsla och framåtanda
Andra exempel på Lindefallets framåtanda är att byn har ishall, festplatsen Tallmon, hembygdsgården Brittagården, samlingslokalen Lindegården, skjutbana för träning, licensprov och tävling, bybastu, badplats, elbelyst motions- och skidspår, älgslakteri, webbplats, stor scoutkår, ännu större sportklubb och ytterligare cirka 30 föreningar.

En bidragande orsak till Lindefallets starka självkänsla och framåtanda är att jordbruksmarken och framför allt skogen är privatägd och inte bolagsägd. Sysselsättning har funnits i byn eller näraliggande byar och orter. Byn har därmed haft kontroll över sin utveckling och inte varit beroende av andra.

Självsäkert talar byborna om att det finns tre sorters LIndefallsbor: ”De som bor i Lindefallet; de som har bott i Lindefallet; de som önskar att de bodde i Lindefallet”.

Gott om utflyktsmål
Det finns flera skäl att besöka Lindefallet.

Dels finns utflyktsmål i Lindefallets närhet som
• Bässebadet
• Högloftet med stuga och berg på vägen till fantastisk utkikspunkt med krypgrottor
• Kanalen, kulturhistoriskt intressant sjösänkningen av nu utdikade Bölesjön genom kanalbygge till Gångsjön
• Lindefallets naturområde, biotopskyddat område med sevärdheter inom flora, fauna och geologi
• Ljusmyrsberget med Klappern, områdets största klapperstensfält
• Stenbo, gammal fäbodvall i Östra Bölan
• Åtjärnsstugan, ett före detta kyrkstall ombyggt till raststuga och flyttat till sjön Åtjärn där det också finns grillplats och jolle att låna.