E-post

Senast uppdaterad den 22 september, 2020

För att logga in på webbmailen med din @lindefallet.com-epost så kan du klicka på denna länk: Inloggning med @lindefallet.com-adress
Det kommer vara ett ny leverantör av webmailen än tidigare och kan kännas lite ovant i början. Därför så inns det lite illustrationer här nedan för att förklara grunderna det nya utseendet.
Genom att klicka på bilderna så förstoras de.

Logga in

Använd din e-postadress (@lindefallet.com) och ditt lösenord. Lösenordet rekomenderas att bytas när du har loggat in. Se mer infor under rubriken Inställningar.

Välkomstrutan

Första gången du loggar in möts du av en välkomstruta. Den ber dig välja vilket namn som ska visas när du skickar ett meddelande.

E-post

När du har loggat in så kommer du till E-post. I avsnittet E-post kan du skriva meddelanden, läsa inkomna och sända meddelanden, spara mail i utkast, slänga meddelanden och skapa mappstruktur för din inkorg.

Genom att klicka på Skriv e-post uppe till vänster så öppnas möjligheten att sända ett meddelande. Överst hittar du skicka, Spara i utkast och Radera utkast. Längst ner hittar du en grå ruta med en dokumentsymbol. När du har angett ett ämne och klickar på den gråa rutan eller krysset så sparas meddelandet i Utkast och meddelandeutan stängs. Detta utkast kommer ligga längst ner i fönstret tills du klickar på krysset i den gråa rutan, raderar utkastet eller sänder det. Du kan även stänga meddelandefönstret genom att klicka på något annat i webmailen, tillexempel Inkorgen.

När du har utfärdat någon inställning, skickat ett meddelande eller liknande så står det i en gul ruta högst upp i fönstret.

Om man för muspekaren över respektive korg/mapp till vänster i avsnittet E-post så syns ett kugghjul. Genom att klicka på det kan man få fram olika valmöjligheter som att skapa undermappar, byta namn på mappar och tömma papperskorgen.

Nere till vänster i avsnittet E-post finns en vy-inställning.

Det finns även in informationsruta med kortkomandon för den som är intresserad.

Kalender

Det finns en funktion för att prenumerera på andra kalenderar.

Genom att klicka på Ny händelse så kan du skapa en ny aktivitet/händelse i din kalender.

Du kan ha flera kalendrar för om du vill hålla isär dina aktiviteter om det tillexempel gäller arbete så får den en färg och är det tillexempel en fritidsaktivitet så får det en annan färg.

Genom att ange en adress eller plats så kan google maps lokalisera den med hjälp av en karta för platsen.

Genom att klicka på en aktivitet kan du redigera den.

Kontakter

I avsnittet Kontakter kan du lägga till nya kontakter genom att klicka på Ny kontakt.
Här kan du gruppera dina kontakter, se senast använda och söka bland dina kontakter.

Inställningar

Under fliken Allmänt finner du bland annat vilket namn du visar för mottagaren av dina meddelanden. Du kan ställa in hur många meddelanden per sida i din inkorg mm ska visas samtidigt och skapa en egen signatur för dina meddelanden.

Under fliken Kalender kan du styra vy-hanteringen för kalendern samt land och tindsinställningar.

Under fliken Kontakter kan du importera och eportera kontater från/till .csv-filer.

Under fliken Kontoadministration kan du ändra tillexempel lösenord och skapa autosvar.

Under fliken Vidarebefodring av e-post är som det låter, inställningar som gör att inkommande e-post till din @lindefallet.com-adress vidarebefodras till önskad e-postadress.

Inställningar program eller app

Här följer de inställningar som används för att konfigurera din e-post i ett program på datorn eller app i mobilen/surfplattan.
IMAP rekomenderas framför POP3 användande i och med att IMAP synkroniserar så att samma information finns både i ditt program/mobil/surfplatta samt webbemailen. POP3 laddar ner istället ner dina meddelanden (till den enhet som öppnat mailet) från servern och raderar dem från webbmailen.

Användarnamn: din e-postadress (ex. din.epost@lindefallet.com)
Lösenord: ditt lösenord till e-postadressen

Inkommande IMAP server: imap.one.com
Port för inkommande IMAP server: 993 + SSL

Inkommande POP3 server: pop.one.com
Port för inkommande POP3 server: 995 + SSL

Utgående SMTP server: send.one.com
Port för utgående SMTP server: 465 + TLS/SSL (eller 587 / 2525 / 25)
Autentisering för utgående server: användarnamn och lösenord (samma som för inkommande server)
Illustrationerna ovan är hämtade från One.com’s webbmailsgränssnitt och Google Maps. Datum som illustrationerna skapades var den 21 november 2019.